Nytt ressurshefte for reduksjon av tvang

Nytt ressurshefte for reduksjon av tvang

Publisert: 07. april 2014.   Endret: 25. november 2015

Et imponerende hefte om alternativer til tvang. Men er det anvendelig nok? Har utgiveren sikret distribusjon? Er det gjort noe for å oppnå implementering?

PIC_3655 (2)

Informantene opplevde å ikke bli tatt på alvor når de ga uttrykk for at andre tiltak enn medisiner kan være like effektive. (Foto: Odd Volden)

Informantene opplevde å ikke ...
Seks hovedstrategier for å forebygge bruk av tvang

Seks hovedstrategier for å forebygge bruk av tvang

  • Lederskap rettet mot organisasjonsendring
  • Bruk av data (statistikk) for å informere praksis om egen tvangsbruk
  • Utvikling av personalgruppen (holdninger, kompetanse og ferdigheter)
  • Bruk av verktøy som kan redusere tvang (for eksempel risikovurdering, varselsignaler, gode deeskaleringsferdigheter I personalgruppen,alternative miljøtiltak som comfort room samt øvrige tiltak som kan hjelpe pasienten med å håndtere følelsene sine på egen hånd.)
  • Pasient/-brukermedvirkning
  • Forskjellige debriefingsverktøy (som inkluderer ledelse, pasient og pårørende)

(Huckshorn, K. A. (2004). Reducing Seclusion & Restraint Use in Mental Health Settings. Core Strategies for Prevention. Journal of Psychosocial Nursing, 42 (9), 22-33.)

 

Mer om

behandling.i.psykisk.helsearbeid brukerkunnskap tvang.og.makt brukermedvirkning brukererfaringer

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen