Odd  Volden

Odd Volden

Ingen tittel

Epost: o-volden@frisurf.no
Telefon:

Ingen beskrivelse

Artikler fra Odd Volden på Napha.no:

Ingen kommer utenom musikken
Verdiløs verdibørs?
Tour de Mental Health - 1. etappe
Patricia Deegan i den gule ledertrøya
Teamarbeid eller idoldyrking?
Å blogge etter Utøya
Flere holder seg friske med metadon
Reisebrev fra danskebåten
Fra Lundekvam til Handikapforbundet
Oss arbeidsføre i mellom
Hva er godt psykisk helsearbeid?
Vi som spiser Grandiosa på julaften
En annen sykdomsinnsikt
Et selvmord er ingen privatsak
"Verdensmester" i bipolar lidelse
ABUP for små og store
Solidaritet på ny?
Tvang til kur er dårers tale
Fjellvettregler
Et godt møte
På stand i Kristiansand - Del 1
På stand i Kristiansand - Del 2
Den syke normaliteten
Erfaringsnettverket på Facebook lever
Fra sommerbunken - del to
Fra sommerbunken
Kjære Jonas
Møder du en med det samme blik, skal du vide, han er din venn
Ti bud til tjenesteledere og tjenesteutøvere
Du tester meg, jeg tester deg
Samfunnsvitenskap på villspor?
Psykisk helsefeltet 2033
Schizofrenidagene - arena for sosialt entreprenørskap eller bidragsyter til multippel reduksjonisme? Del 1
Vi knytter ikke ”galskap” til psykisk lidelse i samtid
Notater til en bok om brukerperspektivet
Fra lidelse til ressurs
Hva kan masterstudenter i psykisk helsearbeid forske på?
Rollebytte i post A
Mental Helse rimer på frelse
Innlegg på Forsvar dagens uføretrygdskonferanse 11. oktober 2010
Ordnung muss sein? Noen tanker om strukturerende grep på psykisk helsefeltet
Systematisk medforskning - viktig og mulig
Mentalisering - et verktøy for alle psykisk helsearbeidere?
Slutten på den psykofarmakologiske revolusjon
Arbeid og utenforskap
Makt og avmakt på psykisk helsefeltet
Forventning om mestring
God ledelse og fagutvikling fremmer arbeidsevne
Hvordan kan et anbudsdokument for kommunale psykisk helse-tjenester se ut?
Hvem kan mene hva om psykofarmaka?[i]
Når sosialdemokrati og psykokrati er fabrikkinnstillinger[i]
Tvang, forskning og følelser. Noen refleksjoner etter en konferanse[i]
Medisiner, muskler og miljøterapi
Ingen kommer utenom musikken[i]
Et selvmord er ingen privatsak
Strategi, strategi, strategi
Flere holder seg friske med metadon[i]
Har mennesker med psykiske lidelser et seksualliv?
Hva er godt psykisk helsearbeid?[i]
Hvordan vil brukerne bli møtt?
Hvordan kan man beskrive og begrunne kultur som innsteg til psykisk helsearbeid?[i]
Brukerperspektivet i undervisning[i]
Solidaritet på ny?[i]
Et galgenhumoristisk blikk på fjellvettreglene[i]
Er dialogisk diagnostikk mulig?
Et godt møte[i]
Psykoseutsatt[i]
Skal vi hvile oss friske, eller er sykmelding en bjørnetjeneste?[i]
Godt skrevet om oppussingsbehov innen psykisk helsearbeid
Ut i arbeidslivet på egne premisser
Omfattende vurdering av forskning om erfaringskonsulenter i psykisk helsetjenester
Media og personer med nedsatt funksjonsevne – ny rapport
Kroppens posisjon i psykisk helsearbeid
Nytt ressurshefte for reduksjon av tvang
Alternativer til tvang II - Sett fra et fag- og forskningsperspektiv
Brukerstyrte psykisk helsetjenester like effektive som de fagstyrte?
Kurs i kunnskapsbasert praksis for brukerrepresentanter
Brev til en minister
Terapiviser og galeviser
Hvordan møte pasienter med respekt? Del 1
Hvordan møte pasienter med respekt? Del 2
Hvordan møte pasienter med respekt? Del 3
Når helse- og sosialarbeidere heller vil være erfaringskonsulenter
KEK-testen
Psykisk helsefeltet 2033
Samhandling - mer enn et organisatorisk anliggende?
Det landskapet vi er pasienter i
Det digitale funker også for oss som er gale
Respekt og like rettigheter på alle arenaer
Tjenesteyterne er til for brukerne
Det erfaringskonsulentene vet
Vi som vil ha et Mental Helse lokallag der vi bor
Hvis du trenger en venn, er jeg din venn
Nødskrik fra et trangt rom
Filter for fornuftig forskningsformidling  
Trengs et NAPHA for helseforetak og utdanninger?
Sommerfest i Kristiansand