Alternativer til tvang II - Sett fra et fag- og forskningsperspektiv

Alternativer til tvang II - Sett fra et fag- og forskningsperspektiv

Publisert: 14. april 2014

Systematiske forsøk på å redusere tvang ser ut til å virke, er konklusjonen i dette anvendelige heftet fra erfaringskompetanse.no. Brede og sammensatte intervensjoner har best effekt

581 (2)2
Kan vi håpe at heftene fra erfaringskompetanse.no om alternativer til tvang vil bidra til å gjøre sprekkene i tvangsregimene større? (Foto: Odd Volden)
Kan vi håpe at heftene fra er...
Seks tiltak med god effekt

 • Bruk av verktøy for systematisk risikovurdering

• Bruk av kriseplan

• Obligatorisk evaluering etter episoder med tvangsbruk

• Økt brukerinvolvering

• God fysisk plass på avdelingen/lavere pasienttetthet

• God relasjon og kontinuitet i relasjonen mellom pasient og helsepersonell

Mer om

behandling.i.psykisk.helsearbeid tvang.og.makt god.hjelp.i.et.brukerperspektiv kunnskapsoversikter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen