Solidaritet på ny?[i]

Solidaritet på ny?[i]

Publisert: 11. april 2014

Vi trenger politikere som tør å utfordre profesjonene og byråkratene på alle nivåer.

PIC_1869 (2)
Vi trenger fortsatt å minne hverandre om at også mennesker med psykiske utfordringer lever i og tilhører et lokalsamfunn. Det er den enkeltes hjem i lokalsamfunnet som er sentrum for den enkelte brukers liv, ikke det distriktspsykiatriske senteret eller andre offentlige institusjoner. (Foto: Odd Volden)
Vi trenger fortsatt å minne h...
Odd Volden
  • Erfaringskonsulent og rådgiver i NAPHA siden 2011
  • Erfaringskonsulent og rådgiver i Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) ved Sørlandet sykehus HF siden 2011
  • Har siden 1999 undervist om brukerperspektivet ved flere av våre universiteter og høgskoler
  • Landsstyremedlem i Mental Helse 2001-2006

Mer om

god.hjelp.i.et.brukerperspektiv organisering.av.tjenester øvrige.artikler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen