Kroppens posisjon i psykisk helsearbeid

Kroppens posisjon i psykisk helsearbeid

Publisert: 29. april 2014

Det er fint å bli minnet om at vi kanskje fortsatt er for opptatt av hjernen og psykologien og for lite opptatt av resten av kroppen på psykisk helsefeltet.

COLOURBOX4558950
AKTUELT OM PSYKISK HELSE: Artikkelforfatteren finner flere interessante og relevante oppslag i to utgaver av fagbladet Fysioterapeuten (11/13 og 1/14).
AKTUELT OM PSYKISK HELSE: Art...
Fysioterapeuten

FORMÅL: Tidsskriftet skal gjennom en saklig og fri informasjons- og opinionsformidling bidra til at fysioterapifaget utvikler seg i samsvar med samfunnets og befolkningens behov.

Tidsskriftet skal belyse fysioterapifaglige, fag og organisasjonspolitiske, utdanningspolitiske og helse- og sosialpolitiske forhold.

Mer om

fysisk.aktivitet behandling.i.psykisk.helsearbeid god.hjelp.i.et.brukerperspektiv kropp.i.psykiskhelsearbeid øvrige.artikler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen