Innlegg på Forsvar dagens uføretrygdskonferanse 11. oktober 2010

Innlegg på Forsvar dagens uføretrygdskonferanse 11. oktober 2010

Publisert: 02. februar 2011

Når folket i det ene øyeblikket er enige om at tilbudet til mennesker som sliter med den psykiske helsa skal bedres, og det samme folket i neste øyeblikk bidrar til å stigmatisere uførepensjonistene, vil det statistisk sett ofte være de samme menneskene det er snakk om.

PIC_1846.JPG
FLERE UT I JOBB? Odd Volden retter i dette innlegget tre spørsmål til politikerne. Foto: Odd Volden
FLERE UT I JOBB? Odd Volden r...

Mer om

god.hjelp.i.et.brukerperspektiv foredrag

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen