Tvang, forskning og følelser. Noen refleksjoner etter en konferanse[i]

Tvang, forskning og følelser. Noen refleksjoner etter en konferanse[i]

Publisert: 21. mars 2014

Møter mellom fagfolk og brukere på konferanser kan være følelsesladde. Temaet "tvang" kan være særlig utfordrende.

PIC_0479 (2)
Kan vi bygge bruer over alle kløfter mellom fagfolk og bruker- representanter? Her skinner det i hvert fall lys gjennom portalen under brua. Det kan jo gi håp. (Foto: Odd Volden)
Kan vi bygge bruer over alle ...
TvangsForsk
 • Nettverkets hovedoppgave er å stimulere til forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet i Norge.
 • Dette håpes oppnådd ved å skape arenaer der de som er interessert i tvangsforskning kan møtes, utveksle erfaringer og utvikle nye prosjekter.
 • Nettverket har ikke midler til prosjektgjennomføring, men kan bidra med hjelp på veien fra gode idéer til gode og realistiske prosjekter, som i sin tur kan hevde seg i konkurransen om forskningsmidler.

Følgende områder faller utenfor nettverkets ansvarsområde:

 • Russektoren, bortsett fra ved dobbeltdiagnoser når pasientene utsettes for tvang innenfor psykisk helsevern
 • Eldreomsorgen, (sykehjemsbeboere, hjemmetjeneste) samt ved kun demens hos eldre innen psykiatrien
 • Psykisk utviklingshemmede
 • Barnevern
Odd Volden
 • Erfaringskonsulent og rådgiver i NAPHA siden 2011
 • Erfaringskonsulent og rådgiver i Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) ved Sørlandet sykehus HF siden 2011
 • Har siden 1999 undervist om brukerperspektivet ved flere av våre universiteter og høgskoler
 • Landsstyremedlem i Mental Helse 2001-2006

Mer om

tvang.og.makt brukermedvirkning.i.forskning brukerkunnskap debattinnlegg

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen