Er dialogisk diagnostikk mulig?

Er dialogisk diagnostikk mulig?

Publisert: 04. april 2014.   Endret: 09. januar 2021

En kombinasjon av diagnostiske, narrative og dialogiske innfallsvinkler ville gitt meg et bedre liv enn det de ensidig diagnostiske perspektivene ga.

Odd Volden
  • Erfaringskonsulent og rådgiver i NAPHA siden 2011
  • Erfaringskonsulent og rådgiver i Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) ved Sørlandet sykehus HF siden 2011
  • Har siden 1999 undervist om brukerperspektivet ved flere av våre universiteter og høgskoler
  • Landsstyremedlem i Mental Helse 2001-2006

Mer om

psykisk.helsearbeid.som.fag.og.praksisfelt behandling.i.psykisk.helsearbeid debattinnlegg

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen