Har mennesker med psykiske lidelser et seksualliv?

Har mennesker med psykiske lidelser et seksualliv?

Publisert: 21. mars 2014.   Endret: 06. desember 2022

En kjapp rundtur på psykisk helsefeltet kan tyde på at seksualitet er et underkommunisert tema.

Par som kysser

Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Illustrasjonsfoto: colourbox.com
Odd Volden
  • Erfaringskonsulent og rådgiver i NAPHA siden 2011
  • Erfaringskonsulent og rådgiver i Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) ved Sørlandet sykehus HF siden 2011
  • Har siden 1999 undervist om brukerperspektivet ved flere av våre universiteter og høgskoler
  • Landsstyremedlem i Mental Helse 2001-2006

Mer om

psykisk.helsearbeid.som.fag.og.praksisfelt debattinnlegg

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen