Hvordan kan et anbudsdokument for kommunale psykisk helse-tjenester se ut?

Hvordan kan et anbudsdokument for kommunale psykisk helse-tjenester se ut?

Publisert: 14. mars 2014

Tydelige spesifikasjoner trengs dersom borgerne skal få tidsmessige brukergrensesnitt. Et fiktivt anbudsdokument kan bidra til å sikre dette.

PIC_12232
Kommunale psykisk helsetjenester består av mange byggesteiner (Foto: Odd Volden)
Kommunale psykisk helsetjenes...
Mulige elementer i et kommunalt anbudsdokument for psykisk helsetjenester
 1. Dialogisk informasjon om psykisk helse, kriser og tjenester (elektronisk, papirformat og muntlig)
 2. Moderne psykisk helsesentre (fysiske og virtuelle)
 3. Universell utforming for psykososiale funksjonsnedsettelser på alle arenaer
 4. Team for håndtering av kriser og uro i nettverk (primær og sekundær intervensjon)
 5. Alternative familier / boliger / hjem og andre  tjenester som innbefatter senger
 6. Hjemmetjenester, ACT - team og / eller personlige ombud for håndtering av kompliserte og langvarige funksjonsnedsettelser som følge av psykisk lidelse (tertiær intervensjon)
 7. Undervisning, veiledning og samtaler rettet mot borgere med ulike lidelser / funksjonsnedsettelser
 8. Likestilling mellom fag og erfaring
 9. Samhandling
 10. Evaluering
Odd Volden
 • Erfaringskonsulent og rådgiver i NAPHA siden 2011
 • Erfaringskonsulent og rådgiver i Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) ved Sørlandet sykehus HF siden 2011
 • Har siden 1999 undervist om brukerperspektivet ved flere av våre universiteter og høgskoler
 • Landsstyremedlem i Mental Helse 2001-2006

Mer om

brukerorientering organisering.av.tjenester øvrige.artikler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen