Godt skrevet om oppussingsbehov innen psykisk helsearbeid

Godt skrevet om oppussingsbehov innen psykisk helsearbeid

Publisert: 20. desember 2013.   Endret: 25. november 2015

Tre rutinerte psykologer tegner et godt bilde av behovet for oppussing innen psykisk helsearbeid i kommunene, men bedriver kanskje et visst oversalg av sin egen profesjons fortreffelighet?

COLOURBOX4284547

OPPUSSINGSBEHOV: Forfatterne av boka "Psykisk helse som kommunal utfordring" gir et oversiktsbilde over kommunenes psykisk helseutfordringer, og hvordan disse best kan møtes i ulike faser av innbyggernes liv.

OPPUSSINGSBEHOV: Forfatterne ...
Om forfatterne
  • Anne Kari Hoel (f. 1958). Psykolog, utdannet ved Universitetet i Oslo (1991) og spesialist i samfunnspsykologi. Hun har tidligere arbeidet i pedagogisk-psykologisk tjeneste, ved familievernkontor, innen selvhjelpsfeltet og innenfor psykisk helsevern (DPS). Hoel er ansatt i Utenriksdepartementet og i Departementenes servicesenter.
  • Ragnhild Onsøien (f. 1949). Psykolog, utdannet ved Universitetet i Oslo (1974) og spesialist i klinisk psykologi og samfunnspsykologi. Onsøien har lang yrkeserfaring fra kommunen og driver egen privatpraksis Hun er i dag ansatt ved Nasjonalt kompetansenettverk for sped-og småbarns psykiske helse, RBUP Øst og Sør.
  • Britt Randi Hjartnes Schjødt (f. 1960). Psykolog, utdannet ved Universitetet i Bergen (1988) og spesialist i samfunnspsykologi.  Schjødt er ansatt i Bergen kommune, ved et lavterskeltilbud i psykisk helsetjeneste for familier med barn og unge. Hun er også tilknyttet Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, vest, som koordinator for kurs og læringsnettverk for regionale kommunepsykologer.
Odd Volden
  • Erfaringskonsulent og rådgiver i NAPHA siden 2011
  • Erfaringskonsulent og rådgiver i Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) ved Sørlandet sykehus HF siden 2011
  • Har siden 1999 undervist om brukerperspektivet ved flere av våre universiteter og høgskoler
  • Landsstyremedlem i Mental Helse 2001-2006

Mer om

behandling.i.psykisk.helsearbeid organisering.av.tjenester faglitteratur psykologer.i.kommunene

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen