Når sosialdemokrati og psykokrati er fabrikkinnstillinger[i]

Når sosialdemokrati og psykokrati er fabrikkinnstillinger[i]

Publisert: 21. mars 2014

Vi snakker for lite om utvekslingene mellom politikk, profesjon og byråkrati. En rapport fra Folkehelseinstituttet er et eksempel på det.

PIC_3518 (2)

Kunnskap trenger organisering og rangering. Men hvordan er egentlig forholdet mellom fagfolks og brukeres skjønn? (Foto: Odd Volden)

Kunnskap trenger organisering...
Klassifisering av tiltak basert på vurdering av kunnskapsgrunnlag
  • Nivå 1: gode studier med sterkt design som er publisert i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter med fagfellevurdering
  • Nivå 2: studier med mindre sterk design, men som er publisert i nasjonale og internasjonale tidsskrifter med fagfellevurdering
  • Nivå 3: ingen eller svak vitenskapelig evidens foreligger, men tiltaket anses som viktig ut fra faglig skjønn
  • Nivå 4: tiltaket anses som helsepolitisk viktig, men er ikke basert på forskning”
Odd Volden
  • Erfaringskonsulent og rådgiver i NAPHA siden 2011
  • Erfaringskonsulent og rådgiver i Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) ved Sørlandet sykehus HF siden 2011
  • Har siden 1999 undervist om brukerperspektivet ved flere av våre universiteter og høgskoler
  • Landsstyremedlem i Mental Helse 2001-2006

Mer om

brukermedvirkning brukermedvirkning.i.forskning debattinnlegg helsefremming.og.forebygging folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen