Brukermedvirkning og verdiarbeid. Etisk regnskap

Brukermedvirkning og verdiarbeid. Etisk regnskap

Publisert: 20. mai 2010

I en artikkel fra Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid beskriver Øyvind Taraldset Sørensen erfaringer med brukermedvirkning i forsøk med Etisk regnskap ved en sengepost ved St. Olavs Hospital.

Kvinne fører etisk regnskap
KVALITET: I Etisk regnskap knyttes brukermedvirkning til relasjonell kvalitet. Foto: www.colourbox.no.
KVALITET: I Etisk regnskap kn...

Mer om

brukermedvirkning evalueringsmetoder verktøy

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen