Er brukermedvirkning en nødvendig forutsetning for at god behandling skal finne sted?

Er brukermedvirkning en nødvendig forutsetning for at god behandling skal finne sted?

Publisert: 15. april 2011.   Endret: 19. september 2016

Dette er et av spørsmålene som blir stilt i en evaluering av iverksetting av KOR- verktøyet.

7163985 kornåker

NY RAPPORT: Denne evalueringen svarer på mange spørsmål om KOR.

NY RAPPORT: Denne evalueringe...
Klient og resultatstyrt praksis:

KOR verktøyet (Client-Directed, Outcome-Informed Practice) er utviklet av Scott Miller og Barry Duncan

Verktøyet består av to enkle skalaer:

Outcome Rating Scale – ORS – måler opplevd endring i lidelsestrykk og belastninger.

Session Rating Scale SRS - måler klientens vurdering av behandlingsalliansen.

 

 

 

Dagfinn

Mer om

brukermedvirkning faglig.kvalitet forskningsrapporter fit kor feedback-informerte.tjenester

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen