Spesialisthelsetjeneste på brukerens arena?

Spesialisthelsetjeneste på brukerens arena?

Publisert: 01. desember 2011

Rådet for psykisk helse har helt siden begynnelsen av 1990-tallet jobbet for å få gjennomslag for lokalt psykisk helsearbeid.

spesialisthelsetjeneste på brukerens arena2
Rådet for psykisk helse
  • Humanitær organisasjon som skal bidra til et best mulig liv for barn, unge og voksne med psykiske lidelser og deres pårørende.
  • Rådet omfatter 25 medlemsorganisasjoner, som representerer bredden av organisasjoner som arbeider med psykisk helse.

Mer om

brukermedvirkning samhandling organisering.av.tjenester prosjektrapporter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen