UNGDATA – Kartlegging av ungdommers oppvekstsituasjon

UNGDATA – Kartlegging av ungdommers oppvekstsituasjon

Publisert: 30. desember 2011.   Endret: 16. mars 2016

UNGDATA-undersøkelser gir kunnskap som kan være nyttig for den enkelte kommune i planlegging - og beslutningsprosesser.

UNGDATA - ungdommer

VERDIFULLT: Når man har kunnskap om ungdommers helse, kan man sette inn gode tiltak. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com

VERDIFULLT: Når man har...

Mer om

barn.og.unge dokumentasjon verktøy helsefremming.og.forebygging folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen