Respekt undervurdert i brukermedvirkning

Respekt undervurdert i brukermedvirkning

Publisert: 29. mars 2012

Respekt og dialog er like viktig som hvem som tar den endelige beslutningen, viser ny doktorgradsstudie av brukermedvirkning innen psykisk helsefeltet.


Dialog
Dialog og respekt står sentralt i Marit By Rises ferske doktorgrad om brukermedvirkning.
Dialog og respekt står sentra...
BRUKERMEDVIRKNING
  • Lovpålagt i Norge.
  • Innebærer at brukere skal medvirke i utforming, gjennomføring og evaluering av helsetjenestene, både som representanter i råd og utvalg og i egen behandling.
  • Marit By Rise ved NTNU i Trondheim disputerte 23. mars med sin doktoravhandling "Lifting the veil from user participation in clinical work – What is it and does it work?".
  • Hun har i avhandlingen undersøkt hvordan brukermedvirkning defineres og forstås av fagfolk og brukere, og om det har noen effekt i det daglige kliniske arbeidet.
  • By Rise er med i en forskergruppe for pasientopplæring og brukermedvirkning ved NTNU.
TOK DOKTORGRAD OM BRUKERMEDVIRKNING: Marit By Rise, forsker ved NTNU.

Mer om

brukermedvirkning organisering.av.tjenester brukerorientering doktorgradsavhandlinger

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen