Hvorfor så årntli' når vi har recovery?

Hvorfor så årntli' når vi har recovery?

Publisert: 30. mai 2012

Hvor galt kan det egentlig gå dersom en bruker får låne en tjenestebil, får eget nøkkelkort til aktivitetssenteret eller får fullmakt til å disponere av avdelingens penger?

Dynamitt filmteam

Dynamitt Filmteam er ett av mange tilbud som er opprettet etter brukere og ansattes ønsker i Hinna bydel, Stavanger.

Dynamitt Filmteam er ett av m...
RECOVERY I PRAKSIS
  • De fire forfatterne som har skrevet denne artikkelen leder hvert sitt bofellesskap for mennesker med psykiske lidelser i Hinna bydel i Stavanger.
  • Artikkelen handler om hvordan de samarbeider om å få både ansatte og brukere til å blomstre. Til grunn for deres praksis ligger Recovery-tankegangen.

Mer om

brukermedvirkning recovery relasjon praksiseksempler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen