Bjarne A. Johansen

Bjarne A. Johansen

Virksomhetsleder
Stavanger kommune
Epost: b.johansen@stavanger.kommune.no
Telefon: Skjult

Sykepleier med videreutdanning i Rus og Psykiatri.Han har allsidig bakgrunn med erfaring fra alt fra akuttpsykiatri til ulike kommunale tjenester innen psykisk helse, som miljøtjeneste, aktivitetssenter og bofellesskap i Stavanger kommune og Rennesøy kommune. Har vært poliklinikkleder ved Sola DPS.

Er nå virksomhetsleder for Bofellesskap psykisk helse og ROP i Stavanger kommune.

Artikler fra Bjarne A. Johansen på Napha.no:

Hvorfor så årntli' når vi har recovery?