Psykoedukasjon i familiegrupper gir effekt og anbefales

Psykoedukasjon i familiegrupper gir effekt og anbefales

Publisert: 12. desember 2012.   Endret: 13. juni 2017

Det er forskningsmessig dokumentert at undervisning om sykdommen er bra for både pasientene og familiene deres ved psykoselidelser. Samarbeidet med familiene kan foregå i grupper, med en enkelt familie eller med flere familier sammen.

Psykoedukasjon - flerfamiliegrupper

I GRUPPER:Helsedirektoratets utkast til retningslinjer ved psykoselidelser anbefaler kunnskapsbasert familiesamarbeid i grupper.

I GRUPPER:Helsedirektoratets ...
Psykoedukativt familiesamarbeid
  • Psykoedukasjon er undervisning som skal gi brukerne (og evt. pårørende) kunnskap om sykdommen slik at han eller hun skal kunne mestre den bedre.
  • Studier har vist effekt både av psykoedukativt tilbud både til en enkeltfamilier og til flere familier i gruppe. 

Mer om

pårørende læring.og.mestring familie.-.og.nettverksarbeid barn.som.pårørende offentlige.publikasjoner

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen