Ny rapport om distriktspsykiatriske sentre

Ny rapport om distriktspsykiatriske sentre

Publisert: 09. november 2012

Fastlegenes vurdering viser at det har vært en god utvikling ved landets distriktspsykiatriske sentre.

Fastlege snakker med DPS ansatt
GODT BEMANNET: Distriktspsykiatriske sentre har hatt størst forbedring på området bemanning. Ill.foto: www.colourbox.no
GODT BEMANNET: Distriktspsyki...
Vurdering av DPS
  • Alle fastleger ble kontaktet i januar 2011
  • Alle DPS sto på listen over sentre som fastlegene kunne velge å vurdere
  • Antall svar var 2021 (49,2%) etter tre påminnelser
  • Spørreskjemaet er utviklet av Kunnskapssenteret i samarbeid med fastleger og DPS-ansatte
  • Skjemaet har tre sider med 35 spørsmål
  • Gradert svarskala med fem trinn
  • Indeksskårene blir vist på en skala fra 0 til 100
  • Seks av ti svarere skrev kommentarer med forslag til forbedringstiltak
  • Undersøkelsen er gjennomført også i 2006 og 2008

Mer om

samhandling forskningsrapporter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen