Marius Enge Bøe

Marius Enge Bøe

Rådgiver
Oslo
Epost: marius.enge.boe@helsedir.no
Telefon: 47286758

Rådgiver i Helsedirektoratet, avdeling psykisk helse og rus, divisjon primærhelsetjenester.

 

Artikler fra Marius Enge Bøe på Napha.no:

Avisenes makt
Selvorganisert lunsj?
Hjelp i jula
-Samarbeid med brukere og fagfolk
Snakket om brukermedvirkning
-Satsingen på arbeid har vært viktig
-Hårfin forskjell mellom helsearbeider og støvsugerselger
Presenterte boligtilbud
-Vil skape engasjement
Ydmyk i forhold til menneskers utfordringer
-Tabloid skremselspropaganda
Holdning om at tvang er nødvendig
Hva kom først - rusen eller psyken?
-Brukermedvirkning avgjørende for resultater
Anbefalinger for ambulante akutteam
Skandinavisk konferanse om sorg
Forsker på mor og barn-samspill
Trening - en god investering!
-Vi kjenner hver enkelt bruker veldig godt
Forelskelse i vanskelighetens tid
Ondskap eller sykdom?
Må vite om lokal hjelp har lyktes
Større enheter, mindre trygghet
Kriseplan og risikovurdering kan redusere tvang
Ny ressursside om psykisk helsearbeid
-Pårørende ofte alene
Ønsker storsatsing på tidlig intervensjon
E-terapi på menyen under Schizofrenidagene
Ny rapport om distriktspsykiatriske sentre
-Ser alvorlig på unødvendig bruk av tvang
Bedre samarbeid mellom brukere og fagfolk
Julaften - årets vanskeligste dag for noen
Skriver journal på ferga
-Jeg har et mål om å høre litt latter hver dag
Ti bud til tjenesteledere og tjenesteutøvere
Valg 2013: Partiene om psykisk helse
Skam forbundet med sykefravær grunnet psykiske lidelser
Dette er psykisk helsearbeidere opptatt av
Veileder for å slutte med psykofarmaka.
Bruker og hjelper - roller under gjensidig påvirkning
Økt brukermedvirkning gjennom brukerstyrte plasser.
Ny rapport om distriktspsykiatriske sentre
-Godt å kjenne samarbeidspartnerne
-Ingen av oss er redde for skitt under neglene
-Det tar tid å etablere gode tjenester
-Gir en mulighet til å oppleve likeverdighet
-50 prosent færre innleggelser
Sagatun - brukerstyring i praksis
-Dilemma knyttet til tvang
-Berikende å arbeide på brukerens premisser
-Må gjøres mer enn fine ord