Dette er psykisk helsearbeidere opptatt av

Dette er psykisk helsearbeidere opptatt av

Publisert: 28. august 2013

Gleden ved å hjelpe, frykt for nedskjæringer og et ønske om å utvikle nye tilbud preger psykisk helsearbeidere i norske kommuner. Intervjustafetten "Psykisk helsearbeid Norge Rundt" har nå vært innom hver tiende kommune.

Vibeke Steffensen i Karlsøy kommune
VIL HA ØREMERKING:-Det å få øremerkede midler fra staten. Det MÅ til, slik jeg ser det, for at kommunen skal prioritere psykisk helsearbeid, sier Vibeke Steffensen, psykiatrisk sykepleier og fagleder for rus- og psykisk helse i Karlsøy kommune. Mange av fagfolkene napha.no har snakket med deler den oppfatningen. FOTO: Privat.
VIL HA ØREMERKING:-Det å få ø...
STORT SPENN: -Spennet i det en kommunal psykisk helsetjeneste skal drive med er stort, sier faglig rådgiver hos NAPHA, Trond Asmussen.

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen