Anbefalinger for ambulante akutteam

Anbefalinger for ambulante akutteam

Publisert: 12. juni 2012

-Det har vært viktig å ta vare på kommuneperspektivet i arbeidet med de nye Anbefalingene for ambulante akutteam, mener NAPHAs rådgiver Gaute Strand.

NAPHA-rådgiver Gaute Strand
FORSTERKNING: -Akutteamene, slik de er tenkt, innebærer en forsterkning av akuttjenesten, sier NAPHAs faglige rådgiver Gaute Strand. Han har vært en del av arbeidsgruppa som har skrevet anbefalingene. (FOTO: Marius Enge Bøe/NAPHA)
FORSTERKNING: -Akutteamene, s...
Ambulante akutteam
 • Et ambulant akutteam er et spesialisert tverrfaglig team som skal vurdere pasienter for akuttinnleggelse og kunne gi intensiv hjemmebehandling som alternativ til innleggelse.
 • 1.mars i år sendte Akuttnettverkets arbeidsgruppe inn sitt forslag til Anbefalinger for ambulante akutteam.
 • Anbefalingene ventes på høring i høst.
De nye anbefalingene

Dette er de viktigste punktene i de nye anbefalingene:

 • Tilstrebe å ha døgnåpent syv dager i uka
 • Vurdere alle potensielle innleggelser til døgnplass i psykiatrisk avdeling (portvakt)
 • Ha rask reaksjon
 • Ha høy grad av tilgjengelighet
 • Ha høy tverrfaglig kompetanse 
 • Kunne besøke pasienten inntil fire ganger daglig
 • Tilby hjemmebehandling i samarbeid med pasient, pårørende og andre helsetjenester
 • Være et reelt og troverdig alternativ til innleggelse
 • Jobbe med pasienten inntil akuttfasen er over og denne kan overføres til annen relevant tjeneste, oftest innen fire til seks uker
 • Muliggjør tidlig utskriving

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen