Presenterte boligtilbud

Presenterte boligtilbud

Publisert: 24. april 2012

Boligtilbud for brukere med farlighetsproblematikk ble presentert under avsluttende samling for nasjonalt temanettverk om alvorlig psykisk lidelse i Stavanger 24. april.

Cecilie Evju og Elin Egeland
MØTEPLASS:-Her er det folk med god faglig kompetanse og lang erfaring, sier prosjektkoordinator for Bolighelseprosjektet i Drammensregionen, Cecilie Eldrup Evju (t.v). Her i diskusjon med Elin Egeland som er avdelingsleder for Spilderhaug og Berggylt bofelleskap i Stavanger. FOTO: Marius Enge Bøe/NAPHA.
MØTEPLASS:-Her er det folk me...
NETTVERK ALVORLIG PSYKISK LIDELSE
  • Nettverket "Mennesker med psykiske lidelser som har behov for omfattende tjenester" drives av Høgskolen i Østfold på oppdrag fra NAPHA.
  • 10 forskere har, sammen med nettverksdeltakerne som jobber i ulike tiltak rundt om i landet, vært involvert i arbeidet med rapporter om tiltakene.
  • Rapportene baserer seg på 66 intervjuer, med mer enn 100 informanter.
  • Alle rapportene skal presenteres på en konferanse i Fredrikstad neste år.
MED I NETTVERK: Cecilie Eldrup Evju.

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen