Grønn omsorg fra deltager og tilbyderes perspektiv

Grønn omsorg fra deltager og tilbyderes perspektiv

Publisert: 12. april 2013

Grønn omsorg er bidragsyter til meningsfulle liv - både for deltagere og tilbydere.

Grønn omsorg
Praktiske oppgaver i tilknytning til dyr og natur gir mening i hverdagen: www.colourbox.com
Praktiske oppgaver i tilknytn...
Grønn omsorg
  • Å bruke dyr og natur i støtte og rehabilitering av mennesker i en vanskelig livssituasjon.
  • Er sammen med "grønn undervisning" og "grønt arbeid" en del av "Inn på tunet".
  • Tilbys i tilknytning til ordinær gårdsdrift, og er knyttet til aktiviteter innen jordbruk, hagebruk og skogbruk.
  • Bidrar til å utvikle og diversifisere bondenæringen.
  • Har gjennom fokus på ressurser og mestring et salutogenetisk perspektiv.
  • Recovery-orientert.

 

 

Forskning ved Høgskolen i Hedmark

Du kan lese mer om forskningsmiljøet som står bak rapporten som er omtalt her på temasiden om Høgskolen i Hedmark på Psykiskhelsearbeid.no.

Siden 1998 har forskningsmiljøet ved Høgskolen i Hedmark gjennomført en rekke prosjekter som utforsker psykisk helse og samfunn sett fra ulike perspektiver

De fire perspektivene er:

  • Spesialisthelsetjenesteperspektivet
  • Lokalsamfunnsperspektivet
  • Brukerperspektivet
  • Det metodologiske og forskningsetiske perspektiv

Folkehelse er en felles profil for de tre forskningsområdene Psykisk helse og samfunn, Aktiv livsstil og helse og Kvalitet og samhandling i sykepleie, som alle er tilknyttet Avdeling for folkehelsefag ved Høgskolen i Hedmark.

Mer om

recovery rusproblem.og.psykisk.lidelse arbeid.og.psykisk.helse høgskolen.i.hedmark forskningsrapporter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen