Samhandling krever tid og fellesskap

Samhandling krever tid og fellesskap

Publisert: 15. februar 2013.   Endret: 29. juli 2020

I et botilbud i Tromsø flyttet personalet - og ikke brukerne - rundt i systemet. Personalflyt fremfor pasientflyt. Formålet var å skape et felles faglig fundament på tvers av kommune og spesialisthelsetjeneste. Gode relasjoner bidrar i neste omgang til mer verdige liv for beboerne.

Åsgård

Utsikten fra Åsgård

Utsikten fra Åsgård
Nasjonalt temanettverk for brukere med omfattende tjenestebehov
  • Nettverket ble opprettet av NAPHA og ledet av Høgskolen i Østfold i perioden 2010 til 2012
  • Sentrale målsettinger med nettverket har vært å:
  • synliggjøre, systematisere, dokumentere og formidle praksisnær kunnskap
  • løfte fram gode praksiser
  • styrke praksisfeltets kompetanse mht fagutvikling og dokumentasjon
  • identifisere og utvikle gode modeller for samarbeid om fagutvikling og forskning
  • Deltakerne i nettverket har vært fagfolk fra kommuner, spesialisthelsetjeneste og brukermiljø
  • Det er utarbeidet rapporter som beskriver 11 tiltak som har vært med i nettverket.

Mer om

bolig rusproblem.og.psykisk.lidelse brukere.med.omfattende.tjenestebehov prosjektrapporter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen