Innføring av kognitiv miljøterapi

Innføring av kognitiv miljøterapi

Publisert: 05. september 2013

Interessen for kognitiv miljøterapi har ført til at flere psykiatriske avdelinger har innført tilnærmingen. I en dansk rapport fra 2003 beskrives erfaringene med implementering av kognitiv miljøterapi i en åpen psykiatrisk avdeling i Randers kommune.

Mann og kvinne lærer foran PC
TILGJENGELIG KOMPETANSE: Alt personale fikk tilbud om et grunnkurs i kognitiv miljøterapi (Illus.foto: www.colourbox.com)
TILGJENGELIG KOMPETANSE: Alt ...
Rapport om kognitiv miljøterapi

Denne rapporten, som ble lansert 9. september 2013, er en forskningsbasert kunnskapssammenstilling om kognitiv miljøterapi.

På oppdrag fra NAPHA har Trøndelag forskning og utvikling AS sett på hva forskningen sier om effekt av og erfaringer med kognitiv miljøterapi.

Mer om

kognitiv.miljøterapi vitenskapelige.artikler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen