Kognitiv miljøterapi og behandling av pasienter med dobbeltdiagnose

Kognitiv miljøterapi og behandling av pasienter med dobbeltdiagnose

Publisert: 27. august 2013

Ved Sct. Hans Hospital i Danmark er det gjennomført flere studier av hvordan kognitiv miljøterapi påvirker pasienter med dobbeltdiagnose.

Utfylling av spørreskjema
UNDERSØKELSER: Pasientene viste reduksjon i grad av psykopatologi, og økt funksjon etter behandling. (www.colourbox.com)
UNDERSØKELSER: Pasientene vis...
Rapport om kognitiv miljøterapi
  • Denne rapporten, som ble lansert 9. september 2013, er en forskningsbasert kunnskapssammenstilling om kognitiv miljøterapi.

    På oppdrag fra NAPHA har Trøndelag forskning og utvikling AS sett på hva forskningen sier om effekt av og erfaringer med kognitiv miljøterapi.

Mer om

kognitiv.miljøterapi rusproblem.og.psykisk.lidelse vitenskapelige.artikler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen