Nærblikk på NAV

Nærblikk på NAV

Publisert: 07. august 2013.   Endret: 18. januar 2024

- Samarbeidet vi har fått til med kommunene og sykehuset er suverent, sier Geir Tore Buvarp, tjenesteområdeleder i NAV, Midtre Namdal.

Namsos nav ferdig 09

PÅ LAG MED HELSETJENESTEN: NAV, her ved Geir Tore Buvarp og Hanne G. Neergård, Midtre Namdal, er en viktig part i samhandlingen.

PÅ LAG MED HELSETJENEST...
Samhandlingsprosjektet Psykisk Helse i Nord-Trøndelag

Mål:

  • Å gi mennesker med langvarige og sammensatte behov for tjenester innen psykisk helse og rus et bedre helsetilbud.
  • Å utvikle forpliktende samhandlingsmodeller mellom kommuner, helseforetak og NAV.

Prosjektgruppa:

  • Består av personer fra kommune- og spesialisthelsetjenesten, samt en representant fra Mental Helse.
  • Har satt i gang helt konkrete tiltak, både på individ- og systemnivå.

Prosjektperiode: 01.12.09 – 31.12.2013

NAMDALEN. TRE REGIONER, 16 KOMMUNER, 44 000 INNBYGGERE
  • Ytre Namdal: Bindal, Leka, Nærøy, Vikna. (Nærøy har eget DPS. Det har vært en del interkommunalt samarbeid i regionen. I flere år har man arrangert en interkommunal fagkonferanse med deltakere fra kommuner, NAV, Mental Helse, politi og helseforetak.)
  • Indre Namdal: Grond, Høylandet, Lierne, Namsskogan, Røyrvik. (Regionen har sterk tradisjon for interkommunalt samarbeid.)
  • Midtre Namdal: Fosnes, Namdalseid, Namsos, Overhalla, Flatanger, Osen, Verran. (Kommunene har tradisjon for nettverksjobbing, og man har gjennom flere år hatt mellom to og fire møter i året der alle som jobber med psykisk helsetjeneste har vært invitert.
Inspirasjonshefte om samhandling

Denne reportasjen finner du også i heftet Ni suksesshistorier­ - samhandling om­ psykisk helse (2012)­­.

Heftet presenterer prosjekter som har fått til, eller er i ferd med å utvikle, gode samhandlingsmodeller. Ved siden av reportasjer inneholder det relevant fagstoff og nyttige fakta.

Med heftet vil NAPHA inspirere fagfolk og ledere som ønsker å utvikle tjenestene og gi mennesker med alvorlige psykiske lidelser et bedre tilbud.

Mer om

samhandling arbeid.og.psykisk.helse reportasjer nav

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen