Den kraftfulle gjenkjennelsen

Den kraftfulle gjenkjennelsen

Publisert: 07. januar 2014

I mitt møte med min egen alvorlige psykiske sykdom var det å møte mennesker med samme sykdom en inspirasjon og avgjørende faktor i min bedringsprosess. I dag deler jeg mine erfaringer med dem som trenger det.

Gjenkjennelse hjerter COLOURBOX1209763
DOBBEL DOSE: Å dele erfaringer med hverandre kan fungere som dobbel dose medisin i positiv forstand. Dette skriver erfaringsformidler Wenche Evensen om i denne artikkelen.
DOBBEL DOSE: Å dele erfaringe...
Skrivekurs NAPHA og NK LMS

Forfatter av dette praksiseksemplet er Wenche Evensen. Hun er erfaringsmedarbeider i en 20 prosent stilling tilknyttet Lærings og mestringssenteret ved psykiatrisk klinikk, Helse Fonna. Der deltar hun i planlegging, gjennomføring og evaluering av både eksisterende og nye aktiviteter.

I nettverk: Som erfaringsformidler er hun også tilknyttet et nettverk av brukere der en av intensjonene er at deltakerne i nettverket skal kunne brukes som foredragsholdere, undervisere og veiledere i forskjellige fora. Videre tar de oppdrag som veiledere for studenter i videreutdannelse. Nettverket fungerer også som ett kollegium der intensjonen er å være til hjelp og støtte for hverandre. Dette nettverket samarbeider tett med Lærings- og mestringssenteret ved Helse Fonna.

Denne teksten er et resultat av skrivekurs arrangert i samarbeid mellom NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid) og NK LMS (Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring.) i 2013.

Deltakerne på kurset formidler erfaring fra organisering av ulike ærings- og mestringstilbud.

Serie: I perioden november 2013 - februar 2014 publiseres tekstene på Naphas kunnskapsbase Psykiskhelsearbeid.no under temaet Læring og mestring og på NK LMS' nettsted mestring.no.

Artikkelforfatter: Wenche Evensen.

Mer om

læring.og.mestring brukerkunnskap debattinnlegg

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen