Wenche Evensen

Wenche Evensen

Erfaringsmedarbeider
LMS,psykiatrisk klinikk, Helse Fonna
Epost: wencheevensen@hotmail.com
Telefon:

Jeg er erfaringsmedarbeider i lms psykiatrisk klinikk i Helse Fonna.

Er også erfaringsformidler i ett formidlernettverk i Helse Fonna sitt omeråde. Her sammarbeider vi tett med lms. En av intensjonene med dette nettverket er at vi formidlere hjelper og støtter hverandre som kolleger.

Medforfatter av boken, Å drømme i våken tilstand.

Medforsker i doktoravhandlingen, Bedringsprosesser ved bipolare lidelser av Marius Veseth.

Artikler fra Wenche Evensen på Napha.no:

Den kraftfulle gjenkjennelsen