Diffus diagnose, tydelig plage

Diffus diagnose, tydelig plage

Publisert: 16. januar 2014

Kroppen er en kilde til erkjennelse og innsikt når det gjelder å forstå og behandle personer med såkalte diffuse og sammensatte belastningslidelser.

COLOURBOX8674362 (1021 x 657)
AKTUELT: Folk kan trenge hjelp til å forstå sammenhengen mellom de kroppslige spenningene, plagene og livet de lever.
AKTUELT: Folk kan trenge hjel...
Kronikkforfatterne

Kronikken er skrevet av:

  • Alette Ottesen, spesialist i psykomotorisk fysioterapi, master i psykisk helsearbeid
  • Nina Tvedten, spesialist i psykomotorisk fysioterapi, universitetslektor

Den har tidligere vært publisert på nrk.no/ytring og i fagbladet Fysioterapeuten.

Mer om

kropp.i.psykiskhelsearbeid psykosomatikk salutogenese kronikker

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen