Humanistiske praksiser i psykisk helsearbeid - noen dilemmaer

Humanistiske praksiser i psykisk helsearbeid - noen dilemmaer

Publisert: 19. februar 2014

En rekke dilemmaer oppstår når man skal drive psykisk helsearbeid der brukerne bor. Hvordan ivaretar ambulant akuttbehandling brukernes opplevelse av respekt, delaktighet og integritet?

ambulantakkutteam
HJEMMEBASERT PSYKISK HELSEARBEID: Kan et et ambulant akutteams arbeidsmetoder bidra til humaniserende samarbeidsformer mellom fagpersoner og pasienter? (Foto: www.colourbox.com)
HJEMMEBASERT PSYKISK HELSEARB...
Forskning ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Du kan lese mer om forskningsmiljøet som står bak den vitenskapelige artikkelen som er omtalt her på temasiden om Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV)på Psykiskhelsearbeid.no.

Senter for psykisk helse og rus er et av fire forskningssentre ved Fakultet for helsevitenskap ved HBV.

De ønsker å bidra til styrking og utvikling av den nasjonale og internasjonale kunnskapen innen psykisk helse og rus med særlig vekt på fem områder:

  • Personers erfaringer med psykiske helseproblemer og hva som hjelper
  • Person- og kontekstsentrerte tilnærminger og nettverksperspektiv
  • Familie og nettverksperspektiv
  • Helsetjenesteorganisering, utøvelse og effektivitet
  • Aksjonsrettet forskning, særlig brukerinvolvert forskning og handlingsorientert forskningssamarbeid i klinisk praksis

Mer om

behandling.i.psykisk.helsearbeid oppsøkende.team opptrappingsplanen vitenskapelige.artikler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen