Ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre - en oppfølgingsstudie

Ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre - en oppfølgingsstudie

Publisert: 26. februar 2014.   Endret: 26. april 2016

Nye tall viser at det fortsatt er stor variasjon i tjenestetilbud og arbeidsmåter i ambulante akutteam.

ambulantdps

LITE SAMARBEID: Nye funn fra oppfølgingsstudie av ambulante akutteam viser blant annet at teamene i stadig mindre grad samarbeider med pårørende. (Foto: www.colourbox.com)

LITE SAMARBEID: Nye funn fra ...
Forskning ved Høgskolen i Sørøst-Norge

Du kan lese mer om forskningsmiljøet som står bak den vitenskapelige artikkelen som er omtalt her på temasiden om Høgskolen i Sørøst-Norge på napha.no.

Senter for psykisk helse og rus er et forskningssenter ved Høgskolen i Sørøst-Norge som ønsker å bidra til styrking og utvikling av den nasjonale og internasjonale kunnskapen innen psykisk helse og rus med særlig vekt på fem områder:

  • Personers erfaringer med psykiske helseproblemer og hva som hjelper
  • Person- og kontekstsentrerte tilnærminger og nettverksperspektiv
  • Familie og nettverksperspektiv
  • Helsetjenesteorganisering, utøvelse og effektivitet
  • Aksjonsrettet forskning, særlig brukerinvolvert forskning og handlingsorientert forskningssamarbeid i klinisk praksis

Mer om

psykisk.helsearbeid.som.fag.og.praksisfelt kompetanseutvikling faglig.kvalitet vitenskapelige.artikler høgskolen.i.sørøst-norge

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen