Levde erfaringer med psykiske kriser

Levde erfaringer med psykiske kriser

Publisert: 12. mars 2014.   Endret: 20. januar 2016

Denne studien viser hvor komplekst det kan være å komme seg gjennom hverdagen når man er i en psykisk krise, og ikke minst hvordan nærpersonene rundt påvirkes.

krisefamilie

VIKTIGE NÆRPERSONER: Personer i krisesituasjoner beskriver familiemedlemmer som viktige støttespillere i det daglige. (Ill.foto: www.colourbox.com).

VIKTIGE NÆRPERSONER: Personer...
Forskning ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Du kan lese mer om forskningsmiljøet som står bak den vitenskapelige artikkelen som er omtalt her på temasiden om Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV)www.psykiskhelsearbeid.no.

Senter for psykisk helse og rus er et av fire forskningssentre ved Fakultet for helsevitenskap ved HBV.

De ønsker å bidra til styrking og utvikling av den nasjonale og internasjonale kunnskapen innen psykisk helse og rus med særlig vekt på fem områder:

  • Personers erfaringer med psykiske helseproblemer og hva som hjelper.
  • Person- og kontekstsentrerte tilnærminger og nettverksperspektiv.
  • Familie og nettverksperspektiv.
  • Helsetjenesteorganisering, utøvelse og effektivitet.
  • Aksjonsrettet forskning, særlig brukerinvolvert forskning og handlingsorientert forskningssamarbeid i klinisk praksis.

Mer om

behandling.i.psykisk.helsearbeid kriser vold.og.overgrep.i.nære.relasjoner vitenskapelige.artikler ulykker.og.katastrofer

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen