Stemmer i nord - en TV-serie i åtte episoder fra Sisa Kultursenter

Stemmer i nord - en TV-serie i åtte episoder fra Sisa Kultursenter

Publisert: 08. august 2014.   Endret: 13. april 2016

Se alle episodene her: Kulturutveksling og fellesskap skaper bolyst, som igjen skaper god folkehelse. Dette vil kultursenteret i Finnmark vise oss i TV-serien Stemmer i nord.

Stemmer i nord - TV-serie fra Sisa Kultursenter i Finnmark

MØT MENNESKER: Stemmer i Nord - en TV-serie med korte episoder om kjærlighet, vennskap, valg- og demokrati, arbeid, kultur og fritid - og om å bo i nord. (Foto: Sisa Kultursenter)

MØT MENNESKER: Stemmer...
SISA KULTURSENTER - Der ideer fødes - folk og kulturer smelter sammen

Sisa Kultursenter er en ideell organisasjon med fokus på ulike mennesker i alle aldre.

Sisa er en sosial møteplass, et foreningshus, prosjekthus og kontorsted for frivillige lag og foreninger. Sisa er også behjelpelig for omlag 20 forskjellige lag og foreninger og kan bidra til å etablere, drifte og finne oppgaver de kan jobbe med.

Gjennom foreningene og ulike prosjekter dekkes områdene flerkulturalitet, folkehelse, kulturformidling, kunst, internasjonale spørsmål og miljøvern.

Sisa vant fylkeskommunens likestillings- og mangfoldspris 2010.

Sisa Kultursenters hjemmeside finner du her.

TV NORD

 

TV Nord er lokal-TV for Vest-Finnmark, men de er levende opptatt av Finnmark og utviklingen i nordområdene.

TV Nord er landsdelens eneste lokal-TV-stasjon og har base i Alta. Kanalen hadde sin første sending 15. september 2005.

Dekningsområdet for TV Nord er Vest-Finnmark: Alta, Hammerfest, Honningsvåg, Porsanger, Kautokeino og Loppa. I østfylket kan du kun ta inn kanalen via Riks TV.

Stemmer i nord er laget og produsert av Kristin Nicolaysen og Guro Gjestvang på oppdrag fra Tv nord.

TV Nord er en del av Mediehuset Altaposten, som er eid av Nordavis AS. Ansvarlig redaktør er Rolf Edmund Lund, mens Astrid Sarilla er vaktsjef med ansvar for nyhetssendingene.

Kultursenteret Sisa og salutogenese

Sisa er et lavterskeltilbud i Alta, og fungerer som brobygger til Nav og helsevesenet for deltakerne sine.

Sisa skal være et godt sted å komme til, hvor det er mulig å være med på ulike aktiviteter eller rett og slett bare å være, og å bli sett. Troen på at alle er verdifulle og har noe å by på er viktig. Når folk føler seg anerkjent og respektert, får de som trenger det gradvis bygd opp selvrespekten. Det er viktig både i en rehabiliteringsfase og forebyggende arbeid.

Dette er i tråd med salutogenesens helsefremmende tenkning rundt hva som skaper et godt og meningsfylt liv. Salutogenese trekker frem fire viktige dimensjoner av helse, som er den fysiske -, psykiske -, sosiale - og eksistensielle siden. Det siste handler om opplevelsen av sammenheng og mening i livet, og dette kan ses på som nøkler til livskvalitet.

Besøk: Sisa Kultursenters hjemmeside

Mer om

salutogenese minoriteter empowerment selvhjelp reportasjer helsefremming.og.forebygging folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen