Recoveryorienterte praksiser

Recoveryorienterte praksiser

Publisert: 02. mai 2014.   Endret: 06. februar 2024

En kunnskapsoppsummering viser at man kan utvikle recoveryorienterte praksiser gjennom organisasjonsendring, eller gjennom innføring av mer avgrensede recoverymodeller.

Recoveryorientert praksis sprer seg i verden, men ulike modeller

SPRER SEG i VERDEN: I kunnskapsoppsummeringen fra NAPHA kan du lese om forskning som er gjort på hvordan recoveryorienterte praksiser utvikler seg i ulike deler av verden.

 

SPRER SEG i VERDEN: I kunnska...
Kunnskapsoppsummeringer fra NAPHA

Mer om

recovery kunnskapsoversikter recoveryorienterte.praksiser kunnskapsoppsummering forskning rapport australia canada england usa

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen