Nettjenester i psykisk helsearbeid

Nettjenester i psykisk helsearbeid

Publisert: 17. september 2014

Er det slik at mange identifiserer begrepet «psykisk» med problemer? En studie som er gjort rundt et utvalg norske og svenske nettbaserte svartjenester reflekterer rundt det.

nettpsykisk helse

FOKUSERER PÅ DET SOM ER TRØBLETE: De nettbaserte svartjenestene om psykisk helse som studien fra UiA dreier seg om, har fokus på utfordringer eller problemer i livet. (Ill.foto: www.colourbox.com).

FOKUSERER PÅ DET SOM ER TRØBL...
Institutt for psykososial helse - UiA

Artikkelforfatteren Anders Johan W. Andersen, er tilknyttet forskningsmiljøet ved Institutt for psykososial helse ved Universitetet i Agder.

Institutt for psykososial helse forsker spesielt på kunnskapsgrunnlaget i psykisk helsearbeid og på utviklingen av nye praksisformer.

  • Se Psykiskhelsearbeid.nos temaside om forskningsmiljøet ved UiA og andre forskningsmiljø innen psykisk helsearbeid i Norge.

Mer om

informasjon psykisk.helsearbeid.som.fag.og.praksisfelt universitetet.i.agder vitenskapelige.artikler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen