Samhandling - mer enn et organisatorisk anliggende?

Samhandling - mer enn et organisatorisk anliggende?

Publisert: 03. september 2014

Det må arbeides for et nytt, integrert psykisk helsefag, basert på det beste fra recovery-, dialogisme- og narrativ praksis-tradisjonene, og det beste fra den psykologiske og medisinske modellen.

9561969 epler
Amaliedagene
  • Brukerstyrt fagkonferanse som i år fant sted i Oslo fra 22.08-25.08.
  • Ble første gang arrangert i 1999, har gradvis vokst seg større.
  • Fletter sammen sosiale, kulturelle, faglige og politiske aspekter for å framskynde en bedre forståelse av psykisk helse enn vi har i dag.
  • Dette årlige arrangementet er en møteplass der fagfolk og brukere møtes som mennesker, noe som gir grobunn for et inspirerende og nytenkende miljø.

Kilde: www.amaliedagene.no/

Aktuelt

Artikkelen er Odd Voldens innledning til paneldebatt 22. august 2014 på Amaliedagene.

Mer om

brukerkunnskap psykisk.helsearbeid.som.fag.og.praksisfelt samhandling foredrag

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen