For lite sex, drugs og rock’n roll i behandlingsplanene?

For lite sex, drugs og rock’n roll i behandlingsplanene?

Publisert: 23. oktober 2014.   Endret: 14. oktober 2015

-Det finnes ikke noen statistisk bevist sammenheng mellom behandlingsinnsatser og det å komme seg fra alvorlige psykiske forstyrrelser. Folk kommer seg uavhengig av det. Det kan være lite "kult" i behandlingsplanene, sier professor Alain Topor i et foredrag for KS Læringsnettverk.

Alain Topor, psykolog, forsker og foredragsholder  - på Samhandlingskonferansen 2012

FOREDRAG: Alain Topor holdt et foredrag med tittelen "Recoverybasert praksis- hva innebærer det?" for KS Læringsnettverk.

FOREDRAG: Alain Topor holdt e...
KS Læringsnettverk - psykisk helse og rus

KS og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten startet høsten 2014 et læringsnettverk for kommunene på tjenesteområdene rus og psykisk helse.

Visjonen er å snu tenkingen fra Hva er i veien med deg?” til Hva er viktig for deg?” med vekt på det gode pasientforløpet.

  • Utvikle gode og helhetlige pasientforløp i kommunene
  • Forbedre overgangene i bruker-/pasientforløp
  • Styrke brukerens opplevelse av mestring
  • Styrke brukerens rolle i forbedring av bruker/-pasientforløp
  • Styrke forbedringskompetansen hos ledere og medarbeidere

Læringsnettverkene, som er finansiert av Helsedirektoratet, arrangeres og ledes av KS i tett samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenestene. 

Prosjektgruppen består i tillegg av representanter fra A-Larm, Mental Helse, Erfaringskompetanse og NAPHA.

Kommunene møter i nettverket med egne «forbedringsteam», sammensatt av de ulike tjenestene i kommunen, brukerrepresentant og samarbeidsparter som DPS og NAV.

 

Mer om

brukermedvirkning inkludering recovery foredrag psykologer.i.kommunene ks.læringsnettverk

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen