Psykisk helsetjeneste i Hurum jobber aktivt inn mot media og politikere

Psykisk helsetjeneste i Hurum jobber aktivt inn mot media og politikere

Publisert: 26. februar 2015.   Endret: 05. januar 2024

De har vært i lokalavisa og holdt innlegg på politiske møter for å gjøre Rask psykisk helsehjelp (RPH) kjent.

rph hurum

ENGASJERTE: RPH-teamet i Hurum ønsker på sikt et fast tilbud som også involverer barn og unge. Fra v: Psyk. sykepleier Rita Dahlmann, merkantil og KID-kursleder Nina Mikkelsen, RPH-leder Kirsten Willett Jansen, psykolog Tobias G. Lindstad og virksomhetsleder Nina Terese Riis. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA).

ENGASJERTE: RPH-teamet i Huru...
Rask psykisk helsehjelp
  • 18 kommuner har mottatt tilskudd fra Helsedirektoratet for å etablere tilbudet.
  • Tilskuddet skal bidra til å øke det samlede tilbudet innen psykisk helse i kommunen.
  • Et lavterskeltilbud til personer over 18 år med angst og lettere til moderate problemer med depresjon.
  • Tilbudet er gratis, og skal gi direkte hjelp, uten henvisning fra lege. Målet er at folk skal få et tilbud innen én til to uker.
  • Skal benytte kunnskapsbaserte metoder i utredning og behandling.
  • Behandlingen baserer seg på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi, som er en veldokumentert behandlingsmetode for denne pasientgruppen.
  • Skal drives av tverrfaglige team.
  • Samhandling med fastleger, spesialisthelsetjenesten og øvrige kommunale tjenester står sentralt.

Les mer: Rask psykisk helsehjelp

POLITIKER ØNSKER RPH: Hege Erichsen Godheim (H) vil kjempe for å få en kommunal finansiering av RPH i Hurum. Her er hun sammen med virksomhetsleder Nina Terese Riis. (t.v.) (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA).

Mer om

rask.psykisk.helsehjelp lavterskeltilbud god.hjelp.i.et.brukerperspektiv praksiseksempler psykologer.i.kommunene asker akershus

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen