Relasjonens betydning i forebygging av selvmord

Relasjonens betydning i forebygging av selvmord

Publisert: 08. april 2015.   Endret: 23. september 2020

Stipendiat Julia Hagen gjennomfører et doktorgradsprosjekt om møter mellom suicidale pasienter og behandlere. Hun advarer mot overdreven tro på standardiserte selvmordsrisikovurderinger.

Julia Hagen

-Jeg ønsker en helsetjeneste som er enda mer person- og relasjonsorientert, sier forsker ved NTNU i Trondheim, Julia Hagen. FOTO: Roald Lund Fleiner/NAPHA.

-Jeg ønsker en helsetj...
JULIA HAGEN
  • Stipendiat ved NTNU i Trondheim, med prosjektet «Relasjoner mellom selvmordstruede pasienter og helsearbeidere i psykiatriske sengeposter – en kvalitativ studie».
  • Utdannet psykiatrisk sykepleier. Master i helsevitenskap.
  • Har jobbet mest i psykiatrisk akuttpost, men også i avdeling som tilbyr behandling for personer med psykose og rusproblemer.
  • Har en periode jobbet som fagutvikler på Østmarka i Trondheim, og har også jobbet fem år i Kristiansand.

Mer om

brukerorientering relasjon reportasjer helsefremming.og.forebygging psykisk.helsearbeid.-.ntnu

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen