Relasjoners sentrale betydning for recovery

Relasjoners sentrale betydning for recovery

Publisert: 22. juni 2015

I heftet "100 råd som fremmer recovery - en veiledning for psykisk helsepersonell" framheves den sentrale betydningen av relasjoner. I kapittel 2 fokuseres det på relasjoner til andre med egenerfaring, til fagfolk og til andre personer.

Menn drikker kaffe

GJENSIDIG: Relasjonen "hjelper - bruker" er gjensidig og begge må bidra aktivt for at relasjonen skal fungere (Ill. foto: www.colourbox.com).

GJENSIDIG: Relasjonen "hjelpe...
OM HEFTET PÅ NETT

Denne artikkelen inngår i en serie artikler på www.napha.no som gjengir deler av innholdet fra «100 råd som fremmer recovery - en veiledning for psykisk helsepersonell».

Andre artikler fra heftet:

 

Forside_heftet_100_råd2

PUBLIKASJON: Heftet har nummer 1/2015 i NAPHAs rapportserie.

Støtt opp om recoveryfremmende relasjoner (Ill.foto: www.colourbox.com).

Mer om

recovery faglitteratur

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen