Ungdomsrådet i Sortland imponerer alle

Ungdomsrådet i Sortland imponerer alle

Publisert: 18. juni 2015.   Endret: 05. januar 2024

De jobber forebyggende med psykisk helsearbeid og fikk VG-lista til kommunen i fjor. Nå er målet til ungdomsrådet i Sortland å bli den første kommunen i Norge med «Young major».

sortland ungdomsråd

JOBBER LOKALT, NASJONALT OG INTERNASJONALT: -Det er flott å få være med å forme Sortland-samfunnet, sier leder i ungdomsrådet, Petter Hov Jacobsen (15), her flankert av Jonas Bånes (t.v.) og Marianne Andreassen (t.h.). (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA.)

JOBBER LOKALT, NASJONALT OG I...
Kommunedelplanen for oppvekst og oppvekstmiljø 2014-2030 i Sortland kommune (STOLT).
  • STOLT står for samspill, toleranse, omsorg, likeverd og trygghet.
  • Kommunen ble med i Fylkesmannen i Nordlands prosjekt Ungdom i Svevet i 2007, og etablerte videre prosjektet Ung i Sortland i 2010. Målet var å sette i gang prosesser for medvirkning på en slik måte at barn og ungdom ble hørt i forkant av arbeidet med oppvekstplanen.
  • På denne måten fikk kommunen et unikt datamateriale fra barn og unge. Dette ga grunnlag for oppvekstplanen.
  • Filosofien bak planen: «Det trengs en hel landsby for å oppdra et barn».

Les mer om STOLT

Prosjekt rusforebygging
  • Et helsefremmende ungdomsprosjekt der kunnskap om rusmidler er det sentrale og der de unge selv tar ansvar for kunnskapsdeling og dialog rundt temaet.
  • Et tiltak i ungdomsplanen STOLT.

Les mer om prosjekt rusforebygging

Mer om

barn.og.unge aktivitet.og.fritid dokumentasjon kvalitetsarbeid praksiseksempler helsefremming.og.forebygging folkehelse sortland nordland

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen