Gamlefar og alkoholen

Gamlefar og alkoholen

Publisert: 28. oktober 2015.   Endret: 29. oktober 2015

-Tradisjonelt har man vært bekymra for ungdommenes alkoholbruk. Men det er ikke de unge som vil slite mest med alkoholen framover.

willy pedersen og Kathrine Skarsfjord  (1011 x 685)

AKTUELT: Forsker Willy Pedersen fortalte hva som vil være et sannsynlig scenario på rusfeltet i årene som kommer. Kathrine Skarsfjord, som jobber i hjemmesykepleien i Narvik, ser allerede nå tendensene han snakket om.

AKTUELT: Forsker Willy Peders...
Ny bok av Willy Pedersen: Bittersøtt, nye perspektiver på rus og rusmidler (Universitetsforlaget, 2015).
  • Rusmidlene knyttes i «Bittersøtt» til fellesskap og sosialitet, til identitetsutvikling og fascinerende subkulturer. Men også til skader, sosiale konsekvenser og risikofaktorer for misbruk.
  • Med utgangspunkt i det siste tiårets utvikling i bruksmønstre av ulike rusmidler, presenteres de krevende ruspolitiske utfordringer vi står overfor.
Konferansen «Te ka slags nøtte» arrangeres i Narvik 28.10.15 - 29.10.15 av KoRus-Nord og Fylkesmannen i Nordland og Troms.

Fokus: Nyere forskning innen folkehelsearbeid/rusmiddelforebygging, tidlig intervensjon og rusbehandling.

Målgruppe: Ansatte og ledere i kommunale sektorer og i spesialisthelsetjenesten som jobber innen folkehelse/rusforebygging, tidlig intervensjon og rusbehandling.

Mer om

rusproblem.og.psykisk.lidelse forebygging barn.og.unge nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen