Fylkesmannen i Hedmark arrangerer søknadsverksted

Fylkesmannen i Hedmark arrangerer søknadsverksted

Publisert: 15. desember 2015.   Endret: 24. mai 2016

I Hedmark tar rådgiver hos Fylkesmannen konsekvensen av at statlige midler til psykisk helse- og rustjenestene fordeles i form av årlige tilskuddsmidler og inviterer kommunene til søknadsverksted.

2220915 workshop

AKTUELT: På verkstedet tar kommunene utgangspunkt i lokale utfordringer og behov for hvordan helsetilbudet kan styrkes. De får drøftet egen situasjon og alternative satsingsområder. (Ill.foto: www.colourbox.com)

AKTUELT: På verkstedet ...
Ta gjerne kontakt
  • Bækkevold åpner for at andre Fylkesmann-embeter tar kontakt, om de vil etablere søknadsverksteder og trenger starthjelp.
  • Han kan kontaktes på: fmheabe@fylkesmannen.no  

Mer om

tilskuddsmidler verktøy søknader prosjektmidler hedmark praksiseksempler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen