-Relasjoner er det aller viktigste

-Relasjoner er det aller viktigste

Publisert: 19. februar 2016.   Endret: 11. september 2016

Èn ting har alltid vært viktigst av alt for Marco Elsafadi. Det å bli sett. Det kan berge et menneske, bokstavelig talt. Og det er ikke så mye som skal til. Alt som trengs, er litt mot.

elsafadi

MARCO ELSAFADI: -Det er fint med profesjonell terapi, men et godt møte med et annet menneske tror jeg er det aller beste forebyggende helsearbeidet i verden. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA).

MARCO ELSAFADI: -Det er fint ...
Marco Elsafadi
  • Basketballspiller på toppnivå, har representert det norske landslaget i 12 år.
  • Begynte sitt engasjement for barn og unge i 1993 og stiftet i 2002 organisasjonen New Page, som fram til 2011 jobbet med vanskeligstilt ungdom, rusproblematikk, skoleskulk, fritidsproblemer og vold.
  • Er opptatt av kraften som oppstår i relasjonen mellom mennesker, på godt og vondt. Livet handler om samarbeid. Mennesker bygger hverandre og bryter hverandre ned daglig. Er vi bevisst vårt ansvar i samspill med våre medmennesker?
  • Har de siste årene jobbet mye med fjernsyn og foredragsvirksomhet.
Kulturnettverket i Oppland: «Godt psykisk helsearbeid er mer enn medisiner og samtaler»
  • Består av ansatte fra den psykiske helsetjenesten i ti kommuner i Oppland, brukerorganisasjoner, DPS Gjøvik og Lillehammer og fra SI Reinsvoll.
  • Ble etablert høsten 2007.
  • Arrangerer aktivitets- og kulturtilbud til folk med rus- og psykisk lidelse i Gjøvik-Land-Toten-regionen og i Sør-Gudbrandsdal.
  • Tilbyr aktivitetsdager tilpasset årstider og lokale forhold. F.eks. arrangeres aktivitetsdag på Fastland i Gjøvik, fjelltur på Øyerfjellet, golf på Randsfjorden Golfpark og Vannsprut i Totenvika. Deltakerantallet ligger på mellom 50 og 100. Gode opplevelser, aktivitet, frisk luft og fokus på fornuftig kosthold gir mening og innhold i hverdagen.
  • Er delaktig i treningstilbud på treningssentra i Gjøvik, Raufoss, Hov og Lillehammer. Treningstilbudene til målgruppen består av en gratis time trening hver uke, med spinning og styrketrening.

Mer om

foredrag relasjon barn.og.unge helsefremming.og.forebygging folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen