BrukerPlan - skreddersøm av tjenester i Bergen

BrukerPlan - skreddersøm av tjenester i Bergen

Publisert: 12. april 2016.   Endret: 12. januar 2022

Bergen kommune benytter BrukerPlan aktivt og målrettet i planleggingen av sitt arbeid innenfor rus- og psykisk helsefeltet. Det skal brukerne nyte godt av.

Bergen2

BEVISST SATSING: Bergen kommune tar tallene fra BrukerPlan på alvor.

BEVISST SATSING: Bergen kommu...
BrukerPlan

Ved hjelp av BrukerPlan kartlegges personer som er registrert med kommunale tjenester og som fagpersonene i vedkommende tjeneste vurderer å ha et rusproblem og/eller psykiske helseproblemer. Det gjøres blant annet en funksjonsvurdering på de åtte områdene bolig, arbeid og aktivitet, økonomi, fysisk helse, rus, psykisk helse, sosial kompetanse og nettverk.

KoRus og NAPHA samarbeider om introduksjon av verktøyet og resultatene til rus- og psykisk helse-feltet.

Mer om

brukerplan kunnskapskilder.for.kommunene

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen