-Det skjer ting på SANKS hele tiden

-Det skjer ting på SANKS hele tiden

Publisert: 09. juni 2016.   Endret: 10. juni 2016

Forskning og klinisk arbeid rundt samers psykiske helse er et spenningsfylt område. -Vi har ikke en kjedelig dag på jobb, sier FoU-rådgiver ved SANKS, Renathe Aspeli Simonsen.

renate simonsen to

LANDSDEKKENDE FUNKSJONER: -Vi er her for hele Norge. Det er bare å ta kontakt, sier Renathe Aspeli Simonsen i SANKS. (Foto: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA).

LANDSDEKKENDE FUNKSJONER: -Vi...
SANKS: Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern og rus
    • Har et nasjonalt ansvar for å bidra til utviklingen av et likeverdig tilbud innen psykisk helsevern og rus for den samiske befolkningen i hele Norge.
    • Har nasjonale kompetansesenterfunksjoner innen psykisk helsevern og rus for hele den samiske befolkningen i Norge og psykiatriske funksjoner for alle i Midt-Finnmark. Kompetansetjenesten er en integrert del av spesialisthelsetjenesten i Finnmarkssykehuset.
    • Har som oppgaver å videreutvikle kliniske tjenester, fremme og drive forskning og utviklingsarbeid, tilby undervisning og veiledning, tilby spesialistutdanninger, praksisplasser og hospitering.

Les mer om SANKS

Mer om

minoriteter dokumentasjon.og.evaluering helsefremming.og.forebygging rusproblem.og.psykisk.lidelse folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen